OPDC BOOST

Elke jongere telt

   Onderwijs en coaching op maat

 

Boost! is een orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC), bedoeld voor alle leerlingen die de connectie met het onderwijs dreigen te verliezen of reeds verloren hebben. Binnen OPDC Boost! wordt een passende leeromgeving geboden met als doel terug te keren naar een vorm van onderwijs. Voor elke leerling wordt in samenwerking met leerling, ouders/ verzorgers en school een persoonlijk leerplan (PLP) opgesteld waaruit een onderwijs (ondersteunings) arrangement voortvloeit. Hierin staan de onderwijs en ondersteuningsbehoeften centraal.

OPDC Boost! biedt leerlingen een nieuw perspectief. Dit doen we op maat en met elkaar.

Download hier onze informatiefolder.

Informatieblad: Ouders & leerling - Een kijkje bij het OPDC
Informatieblad: Ouders & leerling - Start OPDC
Informatieblad: School - Start OPDC
Informatieblad: School - Toelatingsprocedure OPDC
Informatieblad: Girls' Talk
Pestprotocol